Titel

Samenwerken

Samenwerken is minder ingewikkeld dan het soms lijkt. We doen het graag en vaak lukt het. Soms niet. Voor een geslaagde samenwerking is het is belangrijk om de dingen in de goede volgorde te doen. Vooraf bij elkaar gaan zitten om op een rij te zetten wat je belangrijk vindt. Hoe je dat denkt  te bereiken. Hoe je elkaar daarbij kunt helpen. En daarna pas aan de slag! Om dan te merken dat de helft van het werk al gedaan is!
 
Dat is de essentie van de Van Harthe-aanpak: vooraf tijd nemen om op elkaar af te stemmen. En met elkaar zelf de keuzes maken. Dat niet overlaten aan directeur, consultant of projectmanager. Niemand weet beter wat er nodig is dan de deelnemers aan de samenwerking zelf!
 
Van Harthe - centrum voor cocreatie richt zich met een eigen aanpak op het realiseren van krachtige samenwerkingen. In team's, organisaties en gemeenschappen, overal waar mensen samen iets willen doen en bereiken. De aanpak leidt in korte tijd en met de inzet van minimale middelen tot verrassend concrete en vaak innovatieve resultaten.
 
Het stappenplan kan in verschillende vormen ingezet worden, afhankelijk van het doel, gewenste doorlooptijd en beschikbare middelen. Op deze website beschrijven wij ons aanbod, onze aanpak en voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten. Ik hoop dat je hier inspiratie vindt. Hebt je vragen, neem dan gerust contact op!
 
 
Harm van Dijk
 

De G1000 die op 22 maart in Amersfoort werd gehouden met ca. 600 deelnemers is de eerste in zijn soort in Nederland. Burgers die 3 dagen na de verkiezingen met elkaar een agenda voor hun stad opstellen en die ook nog op baiss van loting geselecteerd zijn, dat is iets wat nog niet eerder vertoond is in Nederland. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het hier een burgerinitiatief betrof wat...

Cocreatie Structuurvisie Raad Venlo

Op de bijeenkomst voor de raadsgriffiers van de 20 grote steden, vrijdag 29 november in Deventer, presenteren Franka van Aphen van Necker Van Naem en Harm van Dijk van Van Harthe centrum voor CoCreatie een artikel wat zij geschreven hebben over de lessen die geleerd zijn met de toepassing van cocreatie bij het opstellen van een structuurvisie in Venlo. Dit uitermate enerverende en boeiende...

Ontwikkeltraject - Anderhalf jaar geleden heeft de Gemeente Overbetuwe na een grondige reorganisatie gekozen voor integraal werken. De indeling per beleidsterrein is losgelaten en vervangen door integrale team's: Beleidsontwikkeling, Beleidsrealisatie, Projectrealisatie en het team Buitenruimte en Vastgoed. Om...

Burgerkracht mobiliseren: visiecafé duurzaame leefbaar Lemelerveld

Participatietraject - Na het succes van de bewonersintiatieven in Hoonhorst en Nieuwleusen, willen ook enkele ondernemers en burgers van Lemelerveld aan de slag met duurzaamheid en leefbaarheid. Er gebeurt al veel op dat gebied in de gemeenschap, wat elkaar wellicht nog meer kan versterken. Met de...

Fusieconfererentie  SBR en CURnet begeleidt met de Van Harthe-aanpak

Fusieconferentie - Waarom niet vanaf dag 1 van de fusie een nieuwe cultuur? Net zoals er ook vanaf de eerste dag sprake is van een nieuwe structuur? Met die vraag in het achterhoofd heeft Van Harthe een twee-daagse fusie-conferentie ontworpen en begeleid voor de fusieorganisaties SBR en CURnet. Met succes:...

CoCreatie bij de centrumontwikkeling van Ermelo

CoCreatie met de Van Harthe-aanpak is zó samenwerken dat iedereen blijvend eigenaar is van proces en resultaat. Openheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en transparantie zijn daarbij de sleutels.